Yüzme Havuzları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yüzme havuzu suyu nasıl kirlenir?
Havuza girildiğinde, insan üzerindeki organik ve inorganik kirlilikler havuz suyuna bırakılır. Bunlar özellikle, saç, kepek, tekstil parçaları, cilt pudrası, sabun parçaları, kozmetik, sümük, tükürük, idrar, dışkı, mikroorganizmalar, virüsler ve yosun sporlarıdır. Açık havuzlarda ilave olarak suyun kirlilik yükü, vücuda sürülen güneş yağları, kum, toprak, ot, yaprak gibi çevresel faktörlerle de artış gösterir. Ayrıca yüzme havuzlarındaki kirlenme, mineral ve organik tabiatlı olabilir. Mineral tabiatlı etkenler; havuz çevresinde bulunabilen kum, kil, toprak vb. maddelerdir. Komplikasyon yaratmaz ve artış göstermezler. Ancak havuz suyunda en aranan özellik olan berraklığın karşıtı bir etki oluştururlar. Organik tabiatlı kirlenme ise daha ağır sonuçlar yaratır. Hayvansal veya bitkisel kökenli artık ve partiküller, eriyik maddeler enfeksiyonlara, bakteriyel ve yosun benzeri bitkisel oluşumlara uygun beslenme olanağı verirler.

Yüzme havuzu suyu nasıl olmalıdır?
Bir yüzme havuzunun suyu TSE 11899’a göre içme suyu özellikleri ile yaygın ve genel hijyen şartlarına sağlamak zorundadır. Yüzme havuzlarında ana hedef, havuzu kullananlar için yüksek kaliteli yüzme havuzu suyu hazırlamak ve bu suyu her zaman muhafaza etmektir. Havuz suyu içilebilir kalitede ve berrak olmalıdır. Bunu rakamlarla ifade edecek olursak, ideal bir havuz suyu değerleri; İdeal serbest klor seviyesi 0,6-1.5 mg/lt olmalıdır. pH değeri 7.2 ile 7.6 arasında olmalıdır. Suyun toplam sertliği (ppm) 50-400 mg/lt (CaCO3) olmalıdır. Suyun toplam çözünmüş katı maddeleri 500 mg/lt ’den az olmalıdır. Suda bulunması gereken muhtemel Demir seviyesi 0.01 mg/lt., Mangan ise 0.05 mg/lt den fazla olmamalıdır. Havuzlara ilave edilecek suların da bu değerleri sağlaması idealdir.

Yüzme havuzu Türleri Nelerdir?
Yüzme havuzları iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar Konut Havuzları ve Genel kullanıma açık havuzlar şeklindedir. Genel kullanıma açık havuzlar ise kendi altında çok çeşitlilik gösterebilir. Bunlar Sportif amaçlı havuzlar (Uluslar arası kurallar gereği boyutlandırılırlar), Eğlence amaçlı hotel ve site havuzları, Terapi amaçlı havuzlar, Masaj havuzları, Çocuk havuzları, Kaplıca havuzları, Ayak Yıkama havuzları, Hareket Havuzları, Soğuk su (şok) havuzları, Su atraksiyonu havuzları, Dalga Havuzları vb. şeklinde sayılabilir.

Havuzlarda yosun oluşumu nedenleri nelerdir?
Yosun tüm tabii sularda oluşur ve yaşar. Bu sular; Akarsu, Nehir, küçük süs havuzları vb. Bu tip sularda her türlü yosun rengini görmek mümkündür. Yüzme havuzlarında oluşmuş yosunlar veya oluşmakta olan yosunlar, yüzme havuzu suyunun bulanık ve bulutlu görünmesine neden olan başlıca sebeplerden biridir. Aynı zamanda havuz çevresinin kaygan olmasını sağlayacağı içinde yüzücüler için tehlike arz etmektedir.

Yosunla nasıl mücadele edilir?
Dezenfeksiyon sisteminin düzenli uygulanması halinde yosun üremesi kontrol altına alabilir. Dezenfeksiyonun önde gelen maddelerinden klor ve brom yosun oluşmasını engelleyen etkiye sahiptir. Serbest klor veya serbest brom seviyesinin yeterli düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Suyun ideal pH değerlerinde tutulması da yosunlaşmaya mani olacaktır. Yosun mücadelesinde insan sağlığına zararlı özel kimyasallar da kullanılmaktadır. Bu kimyasallar, Yosun engelleyici (Anti Algea) veya Yosun Öldürücülerdir (Algea Knockout). Bu kimyasallar kullanılarak duvar ve su arasında bir perde oluşturulur, yosunun havuz duvarlarına tutunup burada büyümesi engellenir. Yosun oluşması halinde şok klorlama yapılmalı, havuz bordürleri, duvarları fırçalanmalı, vakum süpürgesi ile de dip temizliği yapılmalıdır. Yosun mücadelesinde kullanılacak kimyasal maddeler için kullanma talimatlarındaki değerlere mutlaka uyulmalıdır. Yosun mücadelesi sırasında havuz kesinlikle kullanılmamalıdır.

Topaklanma (Flocculation) nedir? Nasıl sağlanır?
Topaklama; havuz suyu sirkülasyonu esnasında çok küçük kir taneciklerinin filtrede tutulamadan tekrar havuza dönmesine mani olmak için bu taneciklerin birbiri ile topaklanarak filtrede tutulması işlemine denir. Topaklama, Alüminyum Sülfat yada Elektro-Fizik sisteminde ki bakır iyonizasyonu ile sağlanır. Suda ki alüminyum sülfat veya bakır iyonları sudaki kirleri birleştirerek irileştirir ve filtrenin etkinliğini çoğaltır. Havuz suyunun berrak su elde etmenin en önemli yolu budur. Bununla birlikte azotlu maddelerin, yağların yok edilmesi için bir oksidan maddenin suyuna ilave edilmesi gereklidir. En iyi oksidan maddeler ise klor ve brom’dur.